เหรียญ USDT เหรียญ Stablecoin

เหรียญ USDT เหรียญ Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก!

ก่อนอื่น … เรามารู้จัก Stablecoin กันก่อน

 

Stablecoin ก็คือ สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า “คงที่” ตามชื่อ ทำได้โดยการนำมูลค่าไปผูกเข้ากับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสินทรัพย์ที่นิยมนำไปผูกมูลค่ามากที่สุด ก็คือ Fiat Currency หรือสกุลเงินที่เราใช้กันในปัจจุบัน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR) หรือ ไทยบาท (THB) เป็นต้น นอกจากนี้ Stablecoin ยังสามารถนำไปผูกมูลค่ากับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือ สกุลเงินดิจิทัลสกุลอื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี Stablecoin ที่ไม่ได้ผูกกับอะไร แต่มีมูลค่าคงที่จากการควบคุมของชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ (Algorithm) ด้วย

Algorithmic Stablecoins

 

ที่นี้มาถึง Algorithmic Stablecoins ที่ไม่ได้ผูกมูลค่าไว้กับสินทรัพย์ แต่ทำให้มีมูลค่าคงที่ผ่านชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ (Algorithm) หรือ Smart Contract บนเครือข่าย Blockchain ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่ถูกเขียนขึ้นมา ตัวอย่างของ Stablecoin ประเภทนี้ได้แก่ DAI (Dai Stablecoin), APML (Ampleforth) และ DUSD (DefiDollar)

การทำงานของ Stablecoin ประเภทนี้คือ เมื่อมูลค่าของเหรียญเริ่มผันผวน Smart Contract จะดำเนินการเพิ่มหรือลดลงจำนวนอุปทานของเหรียญ เช่น หากมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากมีอุปสงค์มาก ระบบจะทำการเพิ่มอุปทานหรือเพิ่มจำนวนเหรียญ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน มูลค่าก็จะคงที่ หรือหากมูลค่าลดลง เนื่องจากอุปสงค์น้อย ก็จะลดจำนวนเหรียญ เป็นต้น

แม้ Stablecoin จะขึ้นชื่อว่าเป็น “เหรียญที่มีมูลค่าคงที่” แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีมูลค่าคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด แต่จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ผูกด้วยเท่านั้น เช่น 1 USDT เท่ากับ 1 ดอลลาร์ หรือ 1 PAXG เท่ากับทองคำหนัก 1 ออนซ์ แต่มูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินบาทไทยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับราคาทองคำที่มีการขึ้น-ลงอยู่เสมอ

ดังนั้น การใช้งาน Stablecoin ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Stablecoin ที่จะใช้ มีการผูกมูลค่าเข้ากับสินทรัพย์อะไร รวมถึงสภาวะตลาดโลกของสินทรัพย์นั้นๆ เช่น ถ้าจะใช้ USDT ก็ควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์ ณ ตอนนั้น เป็นต้น

 

เรามารู้จัก Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อย่างเหรียญ USDT

USDT เป็น Stablecoin ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหรียญ USDT ออกโดยบริษัทสัญชาติฮ่องกง อย่าง Tether โดยเหรียญ USTD เป็น Stablecoin ที่ทำหน้าที่รักษามูลค่าให้คงที่ด้วยการนำมูลค่าไปผูกกับ Fiat Currency อย่างสกุลเงินดอลล่าร์เอาไว้ในคลังด้วยมูลค่าที่เท่ากัน เพื่อให้ผู้ถือเหรียญ USTD สามารถนำมาแลกเป้นเงินดอลลาร์ได้จริง

ปัจจุบัน USDT เป็น Stablecoin ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานมากที่สุดในโลก USDT หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 4.3 หมื่นล้านเหรียญ หมายความว่า Tether ต้องเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในคลังเป็นมูลค่าที่เท่ากัน นอกจากนี้ ทางบริษัท Tether ยังต้องได้รับการ Audit โดยบริษัทภายนอกเป็นระยะ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าทางบริษัทเก็บเงินดอลลาร์ไว้ครบตามจำนวน USDT ในตลาดจริงๆ

 

#USDT#Stablecoin